کلیدواژه‌ها = مردم
تعداد مقالات: 2
1. نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 167-191

رامین موحدی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ ابوالفضل رنجبری


2. جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 1-24

رضا بیرانوند؛ شهرام سبزیان فرد