کلیدواژه‌ها = داوری- قرارداد اصلی- شرط داوری- استقلال شرط داوری- موافقت نامه داوری
استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی

دوره 6، شماره 19، تیر 1392، صفحه 1-24

مریم رییسی؛ بهزاد ساعدی