کلیدواژه‌ها = شورای امنیت
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین الملل

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 1-23

محمد رضا سبحانی؛ رضا موسی زاده؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سعید منصوری


2. مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 119-141

حسن محمدرضائی؛ سید باقر میرعباسی؛ علی کمالی


3. تعویق تحقیق‌یا تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 107-129

سجاد عباسی؛ رجب گلدوست جویباری