کلیدواژه‌ها = معامله‌ی اتهامی
تعداد مقالات: 1
1. معامله ی اتهامی‌ در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 118-174

فررزانه مرادی؛ سید درید موسوی مجاب؛ اعظم عدالتجو