کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 4
1. حفاظت از طبیعت در قبال ریز گردها در دیدگاههای حقوق اسلام و غرب

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 95-113

یوسف محمدحسینی حاجی‌ور؛ جمشید میرزایی؛ سید ابراهیم موسوی


2. بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 149-170

سید بهرام پناهنده؛ مسعود رضا رنجبر


3. مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 233-248

ایدا مخترع؛ صادق زیبا کلام؛ داود هرمیداس باوند؛ زهرا عابدی


4. پدیده ریزگردها در ایران و نحوه مدیریت آن ها از منظر حقوق بین الملل

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 87-114

میرابراهیم صدیق؛ مهدی جوهری؛ سید مصطفی کازرونی