کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 149-170

سید بهرام پناهنده؛ مسعود رضا رنجبر


2. پدیده ریزگردها در ایران و نحوه مدیریت آن ها از منظر حقوق بین الملل

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 87-114

میرابراهیم صدیق؛ مهدی جوهری؛ سید مصطفی کازرونی