کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 7
1. نقدی بر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم اقتصادی با رویکردی بر اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

محمدمهدی انصاری؛ علی یوسف زاده


2. اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 231-259

احسان پهلوانی فرد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ ایرج گلدوزیان


3. علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 187-210

حسنعلی مؤذن زادگان؛ سمیه نوروزی


4. پیشگیری از بزهکاری اطفال با رویکرد خانواده و مدرسه مدار در سیاست جنایی ایران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 115-140

داود کرمی؛ سامان عبدالهی؛ منوچهر عبدالهی


5. مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 179-217

سید حسین حسینی؛ طاهره محمود سلطانی


7. تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 145-178

علی نجفی توانا