کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399

فرشید اکبرزاده؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی


2. اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 231-259

احسان پهلوانی فرد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ ایرج گلدوزیان


3. علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 187-210

حسنعلی مؤذن زادگان؛ سمیه نوروزی


5. مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 179-217

سید حسین حسینی؛ طاهره محمود سلطانی


7. تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 145-178

علی نجفی توانا