کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 113-130

فرشید اکبرزاده؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی


2. اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 231-259

احسان پهلوانی فرد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ ایرج گلدوزیان


3. علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 187-210

حسنعلی مؤذن زادگان؛ سمیه نوروزی


5. مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 179-217

سید حسین حسینی؛ طاهره محمود سلطانی


7. تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 145-178

علی نجفی توانا