کلیدواژه‌ها = مجازات
مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.30495/alr.2022.1945971.2226

پیمان حاج محمودعطار؛ بتول پاکزاد؛ فتح الله رحیمی


واکاوی نظریه حق قصاص ولی دم در جنایت های مشارکتی با تاکید بر عدالت کیفری

دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 217-235

10.30495/alr.2021.1936455.2125

سعید سلامتی؛ مرضیه پیله‌ور؛ محمدجواد رجبی سلمان


بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس

دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 277-298

10.30495/alr.2021.683856

رحمان بن سعید؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر


مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 46، دی 1398، صفحه 285-306

مصطفی احمدی مقدم؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار


شلاق؛ در پرتو اندیشه های کیفری

دوره 1، شماره 2، اسفند 1386

علی نجفی توانا؛ ایوب میلکی