کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1948794.2251

امین البوشوکه؛ عبدالحسین شیروی خوزانی


معیار مبتنی برکارایی اقتصادی در احراز شخص متعارف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.30495/alr.2022.1951926.2281

حجت مبین؛ سونیا مرتاض پور


مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.30495/alr.2022.1954429.2312

حمید محمدی کردخیلی؛ مجید صفوی؛ محمد غلامعلی زاده؛ حمیدرضا اسمعیلی


تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.30495/alr.2022.1955072.2319

علی بابایی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 307-322

10.30495/alr.2021.1943943.2204

مجتبی صادقی بهابادی؛ سیدمحسن رزمی؛ مصطفی رجایی پور؛ سید احسان تهامی


مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 201-214

10.30495/alr.2021.683801

محسن لزگی؛ حسین صابری؛ سید محسن جلالی


بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تیر 1398، صفحه 149-170

سید بهرام پناهنده؛ مسعود رضا رنجبر


مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی

دوره 12، شماره 44، تیر 1398، صفحه 233-248

ایدا مخترع؛ صادق زیبا کلام؛ داود هرمیداس باوند؛ زهرا عابدی


مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

دوره 11، شماره 42، دی 1397، صفحه 55-80

سید محمود هاشمی؛ کوروش استوار سنگری؛ سید محمد هاشمی؛ حمید ضرابی


بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران

دوره 11، شماره 41، مهر 1397، صفحه 313-346

علی احمدی فر؛ محمدحسین رجبیه؛ اکبر رجبی


مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول

دوره 11، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 329-352

امیر صادقی زاده؛ علی مقدم


مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران

دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 129-155

یوسف رضوانی؛ غلامعلی سیفی زیناب


مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی


مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 27، تیر 1394، صفحه 57-125

محمدرضا پیرهادی؛ الیاس نوعی


حسن نیت فاعل فعل زیان بار

دوره 7، شماره 24، مهر 1393، صفحه 147-195

صدیقه صمدی؛ سید پدرام خندانی


نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا

دوره 5، شماره 18، اسفند 1391، صفحه 1-22

عیسی امینی؛ سمیرا محمدی نژاد


مسئولیت مدنی پلیس

دوره 1، شماره 2، اسفند 1386

بختیار عباسلو