کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 16
1. بررسی فقهی و حقوقی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مسئولیت اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400

10.30495/alr.2021.1943943.2204

مجتبی صادقی بهابادی؛ سیدمحسن رزمی؛ مصطفی رجایی پور؛ سید احسان تهامی


2. مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده

دوره 13، شماره 50، زمستان 1399، صفحه 201-214

10.30495/alr.2021.683801

محسن لزگی؛ حسین صابری؛ سید محسن جلالی


3. بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 149-170

سید بهرام پناهنده؛ مسعود رضا رنجبر


4. مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 233-248

ایدا مخترع؛ صادق زیبا کلام؛ داود هرمیداس باوند؛ زهرا عابدی


5. مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 55-80

سید محمود هاشمی؛ کوروش استوار سنگری؛ سید محمد هاشمی؛ حمید ضرابی


7. بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 313-346

علی احمدی فر؛ محمدحسین رجبیه؛ اکبر رجبی


9. مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 329-352

امیر صادقی زاده؛ علی مقدم


10. مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 129-155

یوسف رضوانی؛ غلامعلی سیفی زیناب


11. مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی


13. مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 57-125

محمدرضا پیرهادی؛ الیاس نوعی


14. حسن نیت فاعل فعل زیان بار

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 147-195

صدیقه صمدی؛ سید پدرام خندانی


15. نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1391، صفحه 1-22

عیسی امینی؛ سمیرا محمدی نژاد


16. مسئولیت مدنی پلیس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386

بختیار عباسلو