کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 12
1. بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 149-170

سید بهرام پناهنده؛ مسعود رضا رنجبر


2. مسئولیت و پاسخگویی شرکت‌های سرمایه گذاری چند ملیتی در قبال آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 233-248

ایدا مخترع؛ صادق زیبا کلام؛ داود هرمیداس باوند؛ زهرا عابدی


3. مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 55-80

سید محمود هاشمی؛ کوروش استوار سنگری؛ سید محمد هاشمی؛ حمید ضرابی


6. مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 129-155

یوسف رضوانی؛ غلامعلی سیفی زیناب


7. مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی


9. مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 57-125

محمدرضا پیرهادی؛ الیاس نوعی


10. حسن نیت فاعل فعل زیان بار

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 147-195

صدیقه صمدی؛ سید پدرام خندانی


11. نقش تقصیر در مسئولیت مدنی و مقایسه آن با حقوق کامن لا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1391، صفحه 1-22

عیسی امینی؛ سمیرا محمدی نژاد


12. مسئولیت مدنی پلیس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386

بختیار عباسلو