کلیدواژه‌ها = اصل مشروعیت تحصیل دلیل
تعداد مقالات: 2
1. الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 1-26

ساسان رضایی فرد؛ اکبر وروایی