کلیدواژه‌ها = اصیل
تعداد مقالات: 2
2. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

حیدر حسن زاده