کلیدواژه‌ها = اسناد تجاری
تعداد مقالات: 4
2. اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 65-87

حیدر حسن زاه؛ محمد شجاعیان؛ سید امین عسگری


4. ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

حیدر حسن زاده