کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 5
1. انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 189-211

مهدی خندانی؛ حمیدرضا علی کرمی؛ وحید قاسمی عهد


2. نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-37

طاهره عابدی تهرانی؛ محمدرضا کونانی؛ رامین آریا


3. بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره


4. واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 97-114

مهدی جوهری؛ طاهره عابدی تهرانی؛ جلال جعفری


5. مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعده‏ی ضمان‏ید)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

حسین علی احمدی جشفقانی