کلیدواژه‌ها = عدم تمرکز اداری – نظارت مرکزی – واحدهای غیر متمرکز- شخصیت حقوقی
نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران

دوره 2، شماره 4، آذر 1387، صفحه 81-90

محسن امامی قشلاق