کلیدواژه‌ها = مباشرت
تعداد مقالات: 1
1. نکاتی درباره معاونت در جرم

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 140-156

منصور رحمدل