کلیدواژه‌ها = قوه مقننه
تعداد مقالات: 3
1. سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 0-0

داود قاسمی؛ محمد حسینی


2. گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 25-56

حمید ششگل؛ شیرین قاسمی