کلیدواژه‌ها = عدالت
از حل و فصل الکترونیکی اختلافات تا بلاکچین و عدالت در دادگاه‌های رمزنگاری

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 287-305

10.30495/alr.2021.1941818.2186

فریبا کاظمی جلیسه؛ عاطفه امینی نیا؛ جمیل حسن پور


واکاوی نظریه حق قصاص ولی دم در جنایت های مشارکتی با تاکید بر عدالت کیفری

دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 217-235

10.30495/alr.2021.1936455.2125

سعید سلامتی؛ مرضیه پیله‌ور؛ محمدجواد رجبی سلمان


حقوق برابر و خودمختاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 127-148

10.30495/alr.2020.671460

محمدمهدی صادقی؛ مسعود راعی دهقی؛ لیلا رئیسی


نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 369-391

10.30495/alr.2022.1946912.2237

رضا کارخانه؛ محمد ابوعطا؛ محمد روحانی مقدم


عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 44، تیر 1398، صفحه 21-42

سید محمد علی آل محمد؛ قدرت الله نوروزی؛ منوچهر توسلی نائینی


مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی

دوره 12، شماره 43، فروردین 1398، صفحه 331-357

انور یداللهی؛ محمدحسین زارعی؛ اسدالله یاوری


عدالت در نظام کیفری اسلام

دوره 8، شماره 29، دی 1394، صفحه 138-166