کلیدواژه‌ها = آزادی
تعداد مقالات: 4
1. ضوابط تقویم خسارت و پرداخت کنندگان آن در بازداشت ناموجه اشخاص با نگاهی بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

مرجان ترابیان؛ طاهره عابدی تهرانی


2. جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 0-0

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


3. تاثیر ایدئولوژی ها بر قبض و بسط حقوق کیفری

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 93-146

غلامرضا سلطانفر؛ هوشنگ شامبیاتی؛ علی آزمایش


4. تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 79-105

بابک درویشی؛ اعظم عدالت جو