کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 6
1. نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 167-191

رامین موحدی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ ابوالفضل رنجبری


2. مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 55-80

سید محمود هاشمی؛ کوروش استوار سنگری؛ سید محمد هاشمی؛ حمید ضرابی


3. بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 143-182

علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره


5. تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 149-165

حجت اله یازرلو


6. تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 79-105

بابک درویشی؛ اعظم عدالت جو