کلیدواژه‌ها = امنیت
رویه شورای امنیت در قبال اصل حاکمیت قانون در حوزه حقوق بشر با تاکید بر حقوق زنان و کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.30495/alr.2022.1950063.2263

حسین ملکشاهی؛ فرید آزادبخت؛ هنگامه غضنفری


واکاوی نظریه حق قصاص ولی دم در جنایت های مشارکتی با تاکید بر عدالت کیفری

دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 217-235

10.30495/alr.2021.1936455.2125

سعید سلامتی؛ مرضیه پیله‌ور؛ محمدجواد رجبی سلمان


جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری

دوره 12، شماره 43، فروردین 1398، صفحه 213-238

محمد محمودی؛ سید محمود میرخلیلی؛ کریم بخنوه


سازمان همکاری شانگهای

دوره 1، شماره 2، اسفند 1386

مصطفی تقی زاده انصاری