کلیدواژه‌ها = ایران
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظام حقوقی ایران و کشورهای اروپایی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 207-225

10.30495/alr.2021.1899933.1845

سید یحیی موسوی کوهپر؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ محمدرضا عسگری


نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان

دوره 14، شماره 51، فروردین 1400، صفحه 179-195

10.30495/alr.2021.684780

سید محسن صالحی ابری؛ مجتبی نیک دوستی؛ محمد جعفری فشارکی


وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 319-347

10.30495/alr.2021.1937358.2137

عباس پوریانی؛ ابوالفضل دنکوب؛ رضا زارعی سمنگان


مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 349-368

10.30495/alr.2021.687357

حمید رضا حاجی زاده؛ عباس زراعت؛ سید مهدی منصوری


بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تیر 1398، صفحه 93-119

پیمان رستمیان؛ محمدحسین حجاریان؛ حسنعلی موذن زادگان