کلیدواژه‌ها = مسئولیت
تعداد مقالات: 6
1. رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران

دوره 13، شماره 50، زمستان 1399، صفحه 141-157

10.30495/alr.2021.677722

سهراب سلیم زاده؛ سوده شاملو


2. جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 159-182

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


3. اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 65-87

حیدر حسن زاه؛ محمد شجاعیان؛ سید امین عسگری


5. قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، تابستان 1391، صفحه 9-279

عیسی امینی؛ الیاس نوعی