کلیدواژه‌ها = خسارت
تعداد مقالات: 10
1. بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 201-218

10.30495/alr.2020.674464

سیده فاطمه میرمجتبایی؛ موسی موسوی زنوز؛ بهشید ارفع نیا


2. بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 149-170

سید بهرام پناهنده؛ مسعود رضا رنجبر


3. بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 313-346

علی احمدی فر؛ محمدحسین رجبیه؛ اکبر رجبی


4. مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 26-52

نجادعلی الماسی؛ محمدعلی انیسی


5. خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-24

سمیه تفقدی زارع


10. عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست

دوره 1، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 101-130

محمدهاشم صمدی اهری