کلیدواژه‌ها = پلیس
بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن‌ها

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 191-210

10.30495/alr.2020.671041

هادی همدانی؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی


مسئولیت مدنی پلیس

دوره 1، شماره 2، اسفند 1386

بختیار عباسلو