نویسنده = احسان مشکل گشا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 269-303

احسان مشکل گشا؛ محسن رئیسی