نویسنده = مهدی جوهری
تعداد مقالات: 1
1. پدیده ریزگردها در ایران و نحوه مدیریت آن ها از منظر حقوق بین الملل

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 87-114

میرابراهیم صدیق؛ مهدی جوهری؛ سید مصطفی کازرونی