نویسنده = سپیده سفیدی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی جرم‌شناسانه تأثیر مجازات حبس بر زندانیان در پرتو نظریه «معاشرت افتراقی یا ترجیحی» (مطالعه موردی شهرستان کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1398

سپیده سفیدی؛ محمدرضا عباسی فرد


2. علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 127-152

رضا بیرانوند؛ منصوره صاحبدل نیا


3. بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 101-134

سپیده سفیدی؛ پونه هوشمند؛ دکتر محمد علی حاجی ده آبادی