نویسنده = جلال جعفری
تعداد مقالات: 2
1. گستره حقوق بشر در رویه محاکم سرمایه گذاری بین المللی (مطالعه موردی مرکز داوری ایکسید)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 296-275

محمدرضا سبحانی؛ مهدی شهبازی؛ جلال جعفری


2. واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 97-114

مهدی جوهری؛ طاهره عابدی تهرانی؛ جلال جعفری