نویسنده = شهرداد دارابی
تعداد مقالات: 5
1. قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 1-19

10.30495/alr.2021.679941

شهرداد دارابی؛ عماد حاج عبدالعلی بزاز


3. سه گانه تاریک شخصیت بزهکاران یقه سرخ

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 1-22

10.30495/alr.2020.672838

شهرداد دارابی


4. بررسی جایگزین های حبس در نظام قضایی ایران ( با تاکید بر اصل تناسب )

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 25-62

محمد دشتبانی روزبهانی؛ سید حسین هاشمی؛ شهرداد دارابی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


5. درآمدی بر جرم شناسی راست جدید و گرایشهای آن

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 203-228

علی نجفی توانا؛ شهرداد دارابی