نویسنده = شهرداد دارابی
تعداد مقالات: 2
1. سه گانه تاریک شخصیت بزهکاران یقه سرخ

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 1-24

شهرداد دارابی


2. بررسی جایگزین های حبس در نظام قضایی ایران ( با تاکید بر اصل تناسب )

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 25-62

محمد دشتبانی روزبهانی؛ سید حسین هاشمی؛ شهرداد دارابی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری