نویسنده = فخرالدین سلطانی
تعداد مقالات: 2
2. جایگاه و آثار انتقال محکومان؛ در حقوق داخلی و اسناد بین المللی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 145-178

فخرالدین سلطانی؛ سیف الدین بازوند؛ جمیل حسن پور