نویسنده = شیما جعفرمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت

دوره 8، شماره 29، زمستان 1394، صفحه 25-53

شیما جعفرمحمدی؛ مهرزاد کیانی