نویسنده = سید فضل اله موسوی
تعداد مقالات: 1
1. ضمان پزشک از منظر فقه امامیه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 99-136

خسرو حسین‌پور؛ سید فضل اله موسوی