نویسنده = بختیار عباسلو
انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی

دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 31-57

حسین جلالی؛ محمدرضا پیرهادی؛ بختیار عباسلو؛ سید عزت الله عراقی


تقسیم مسؤلیت مدنی

دوره 3، 10،9،8، اسفند 1389، صفحه 156-167

بختیار عباسلو


مسئولیت مدنی پلیس

دوره 1، شماره 2، اسفند 1386

بختیار عباسلو