نویسنده = بختیار عباسلو
تعداد مقالات: 3
1. انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 31-57

حسین جلالی؛ محمدرضا پیرهادی؛ بختیار عباسلو؛ سید عزت الله عراقی


2. تقسیم مسؤلیت مدنی

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 156-167

بختیار عباسلو


3. مسئولیت مدنی پلیس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386

بختیار عباسلو