نویسنده = غلام حسن کوشکی
تعداد مقالات: 2
1. تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 93-112

طیب علیپور؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلام حسن کوشکی


2. شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 29-52

هدیه غلامرضایی آزاد؛ نسرین مهرا؛ غلام حسن کوشکی