نویسنده = منصور رحمدل
جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی

دوره 12، شماره 45، مهر 1398، صفحه 205-231

محسن موحدی فرد؛ منصور رحمدل؛ محمد جعفر ساعد


جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه

دوره 12، شماره 43، فروردین 1398، صفحه 305-330

میرناصر قرشی زاده؛ علیرضا جمشیدی؛ منصور رحمدل


جاسوسی و خیانت به کشور

دوره 8، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 167-199

منصور رحمدل


سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی

دوره 7، شماره 24، مهر 1393، صفحه 91-119

منصور رحمدل


حمایت کیفری از حقوق ملت

دوره 5، شماره 18، اسفند 1391، صفحه 59-84

منصور رحمدل


نکاتی درباره معاونت در جرم

دوره 3، 10،9،8، اسفند 1389، صفحه 140-156

منصور رحمدل