نویسنده = الهام جعفرپورصادق
تعداد مقالات: 2
1. بزه پوشی و تأثیر آن در پیشگیری از انحراف ثانویه

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 17-37

الهام جعفرپورصادق؛ اعظم عدالتجو


2. فساد مالی و راه کارهای پیش گیری از آن

دوره 6، شماره 22، زمستان 1392، صفحه 57-79

الهام جعفرپورصادق؛ اعظم عدالتجو