نویسنده = محد صادق آزادفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 71-101

مهدی چگنی؛ محد صادق آزادفر؛ محمد جواد پورحسینی