نویسنده = اسماعیل عباسی
تعداد مقالات: 2
1. بیع اموال فکری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 61-105

اسماعیل عباسی؛ مهدی نوده


2. معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386

اسماعیل عباسی