نویسنده = بابک درویشی
تعداد مقالات: 4
1. ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1393، صفحه 36-74

بابک درویشی؛ امیرعلی زینالی


2. «تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی» به عنوان نوع نظام حکومتی

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 224-247

نادر میرزاده کوهشاهی؛ بابک درویشی


4. تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه

دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 79-105

بابک درویشی؛ اعظم عدالت جو