نویسنده = صادق مرادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع

دوره 5، شماره 15، بهار 1391، صفحه 1742-220

صادق مرادی؛ محمدرضا پیرهادی


3. بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله

دوره 3، 7،6،5، بهار 1389، صفحه 134-148

صادق مرادی