نویسنده = بهشید ارفع نیا
تعداد مقالات: 4
2. اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1393، صفحه 1-23

بهشید ارفع نیا؛ مهوند روحانی


4. ازدواج مختلط اتباع ایران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1387

بهشید ارفع نیا