نویسنده = جواد نیک نژاد
آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.30495/alr.2022.1953072.2299

حسین جعفری صامت؛ مهشید سادات طبایی؛ جواد نیک نژاد


تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی

دوره 14، شماره 53، آذر 1400، صفحه 283-303

10.30495/alr.2022.1950117.2261

مصطفی یوسف زاده گندوانی؛ جواد نیک نژاد؛ بهنام قنبرپور


قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 349-368

10.30495/alr.2022.1900104.1847

مصطفی یوسف زاده گندوانی؛ جواد نیک نژاد؛ بهنام قنبرپور