نویسنده = محسن شکرچی زاده
واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 251-267

10.30495/alr.2021.1939602.2165

جمیله زینعلی؛ محسن شکرچی زاده؛ راضیه قاسمی کهریزسنگی


دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 119-139

10.30495/alr.2021.681587

اسدالله ناصری کریموند؛ سید یزدالله طاهری نسب؛ محسن شکرچی زاده