نویسنده = امید محمدی نیا
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 185-199

محمدقاسم ناظریان؛ امید محمدی نیا


2. راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 347-372

امید محمدی نیا؛ غلامرضا رضائی راد