نویسنده = روح اله رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه طبقات اجتماعی در نافرمانی مدنی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1399، صفحه 191-214

حمید وطن خواه؛ سید محسن ظریفکارفرد؛ حمید ضرابی؛ روح اله رحیمی


2. مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 115-141

احمد ساجدى؛ روح اله رحیمی؛ حسین علائی؛ خدیجه کریمی اصفهانی