نویسنده = یوسف مولایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 83-98

حاتم سلطانی؛ یوسف مولایی؛ رضا قیاسی


2. بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 311-337

حجت نصرارکن؛ بابک محمدرضاپور اوزان؛ یوسف مولایی