نویسنده = رحمان آقایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مصونیت اجرائی اموال بانک‌های مرکزی خارجی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 309-329

رحمان آقایی؛ ربیعا اسکینی