نویسنده = محمدرضا شادمان فر
حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30495/alr.2022.1938493.2150

امیر شاکری؛ محمدرضا شادمان فر؛ حسن پوربافرانی


بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات

دوره 13، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 17-34

10.30495/alr.2021.677112

منیره محلوجی؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری


آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

دوره 13، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 415-433

10.30495/alr.2022.1921486.2023

محمد شهریاری؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده


طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

دوره 12، شماره 46، دی 1398، صفحه 183-212

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان .

دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 315-347

عباس زارع بیدسردره؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده