نویسنده = محمدرضا شادمان فر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 67-90

مراد شمولی؛ محمدرضا شادمان فر


2. طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 183-212

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


3. اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان .

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 315-347

عباس زارع بیدسردره؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده