نویسنده = محمدرضا شادمان فر
تعداد مقالات: 4
1. آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1400

محمد شهریاری؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده


2. بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات

دوره 13، شماره 50، زمستان 1399، صفحه 99-116

منیره محلوجی؛ محمدرضا شادمان فر؛ مسعود حیدری


3. طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 183-212

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


4. اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان .

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 315-347

عباس زارع بیدسردره؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده