نویسنده = مریم ثقفی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان؛ مریم ثقفی