نویسنده = سید باقر میرعباسی
تعداد مقالات: 2
1. اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 231-259

احسان پهلوانی فرد؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی؛ ایرج گلدوزیان


2. قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 231-252

فتح الله نیازی اتابای؛ مریم مرادی؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی