مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نشریه تنظیم نشده باشند، در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد. قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید.


فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل  برابر ماده 4 بخشنامه ویژه برای مجله های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 یکی از نشریات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که پیشتر از بهار ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۹۴، با نام «فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد» منتشر گردیده است.

فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شاپا چاپی

2383-1634

شاپا الکترونیکی

2383-3661

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

فرمت: چاپی و الکترونیکی

قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir

درصد پذیرش مقالات: 10%

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: حقوق

هزینه چاپ مقاله: رایگان

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

شماره تماس: 02122481626

پست الکترونیکی: alr.iauctb.ac.ir@gmail.com
شماره جاری: دوره 13، شماره 47، بهار 1399 

1. مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین الملل

صفحه 1-26

محمد رضا سبحانی؛ رضا موسی زاده؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سعید منصوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی ویراستار اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
1

شاپا چاپی
2383-1634
شاپا الکترونیکی
2383-3661