فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.


 فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.


نوع دسترسی به مقالات فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل به‌صورت «باز» می‌باشد.


مشخصات کلی فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شاپا چاپی: 1634-2383
 • شاپا الکترونیکی: 3661-2383
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نرخ پذیرش مقاله‌ها: 10%
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: حقوق
 • نوع فصلنامه: علمی- پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 6 هفته
 • ضریب تأثیر (ISC): -
آدرس : تهران، بزرگراه امام علی(ع)، بلوار ارتش، خیابان شهید سوهانی، مجتمع دانشگاهی ولایت، دانشکده حقوق.
شماره جاری: دوره 13، شماره 48، تابستان 1399 

4. سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری

صفحه 0-0

محمود حبیبی تبار؛ احمد حاجی ده آبادی


8. بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین

صفحه 0-0

هاجر مشیدی؛ محمدباقر عامری نیا؛ علی پورجواهری


10. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

صفحه 0-0

محمدقاسم ناظریان؛ امید محمدی نیا


11. مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی

صفحه 0-0

مهدی پناهی؛ نجادعلی الماسی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری