فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.


 فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند.


نوع دسترسی به مقالات فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل به‌صورت «باز» می‌باشد.


مشخصات کلی فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شاپا چاپی: 1634-2383
 • شاپا الکترونیکی: 3661-2383
 • وضعیت دسترسی به مقاله‌ها: دسترسی باز
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نرخ پذیرش مقاله‌ها: 10%
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان فصلنامه: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: حقوق
 • نوع فصلنامه: علمی- پژوهشی دانشگاهی آزاد اسلامی
 • نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور برای هر مقاله
 • میانگین بازه زمانی فرایند داوری: حداقل 6 هفته
 • ضریب تأثیر (ISC): -
آدرس : تهران، بزرگراه امام علی(ع)، بلوار ارتش، خیابان شهید سوهانی، مجتمع دانشگاهی ولایت، دانشکده حقوق.
شماره جاری: دوره 13، شماره 49، پاییز 1399 

1. بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی

مریم محمدی نوقی زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ امیر سماواتی پیروز


2. اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت

محمدجواد پزشکی؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان


4. چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن

حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری قره باغ؛ حسینقلی رستم زاد


5. تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی

طیب علیپور؛ حسنعلی موذن زادگان؛ غلام حسن کوشکی


6. تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی

فرشید اکبرزاده؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سید محمود میرخلیلی


9. جایگاه اجتهاد و گستره تقلیددرفقه امامیه

فیروزه حضرتی؛ فهیمه ملک زاده؛ فائزه مقتدائی