مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نشریه تنظیم نشده باشند، در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد. قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید.


فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل  برابر ماده 4 بخشنامه ویژه برای مجله های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 یکی از نشریات مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که پیشتر از بهار ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۹۴، با نام «فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد» منتشر گردیده است.

فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

شاپا چاپی

2383-1634

شاپا الکترونیکی

2383-3661

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

فرمت: چاپی و الکترونیکی

قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir

درصد پذیرش مقالات: 10%

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: حقوق

هزینه چاپ مقاله: رایگان

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

شماره تماس: 02122481626

پست الکترونیکی: alr.iauctb.ac.ir@gmail.com
شماره جاری: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398 

1. بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن‌ها

صفحه 0-0

هادی همدانی؛ نسرین مهرا؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی


2. جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی

صفحه 1-30

محسن موحدی فرد؛ منصور رحمدل؛ محمد جعفر ساعد


5. طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا

صفحه 0-0

لطف اله میرهاشمی؛ مسعود حیدری؛ محمدرضا شادمان فر؛ علی یوسف زاده


6. جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی

صفحه 0-0

علی اعتمادی؛ باقر شاملو؛ امان اله علیمرادی؛ سیدمهدی احمدی موسوی


8. قراردادهای خدمات سرمایه گذاری در صنعت نفت

صفحه 0-0

مسعود طاهری؛ مسعود البرزی ورکی؛ عبدالله کیایی


9. مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

صفحه 0-0

امید محمدی نیا؛ محمدقاسم ناظریان